Kjarasamningur við Flugfélag Íslands felldur

P>Kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. lauk þriðjudaginn 19. júlí kl 00:00.

48 félagsmenn greiddu atkvæði og voru 17 sem samþykktu samninginn en 28 sem höfnuðu honum, þrír sátu hjá. Kjarasamningurinn telst því felldur.

Skrifað undir nýjan kjarasamning við Icelandair Group hf / Icelandair ehf.

19. júlí 2011 var skrifað undir nýjan kjarasamning við Icelandair eftir að sá sem skrifað var undir þremur vikum áður var felldur í allsherjarkosningu félagsmanna. Sá nýji var svo kynntur miðvikudaginn 20. júlí og hófst kosning þá um morguninn sem lýkur þann 27. júlí kl. 10:00.

Yfirlýsing frá FÍA

Stjórn og samninganefnd FÍA lýsa furðu sinni yfir yfirlýsingum Samtaka ferðaþjónustunnar og minna jafnframt á að flugmenn eru ekki að fara í verkfall, heldur yfirvinnubann, sem þýðir að menn mæta til vinnu bæði á uppsettar vaktir sem og bakvaktir. Þau tilfelli sem flugmenn vinna ekki eru ef reynt er að kalla þá af frívöktum. Ef slíkt kemur upp í einhverjum mæli er það vísbending um að fyrirtækið sé ekki nægilega vel mannað en samkvæmt þeim samningi sem nú er unnið eftir, er reiknað með að fyrirtækið skuli manna sig rétt til að manna allar vaktir og 10% betur til að standa straum af óvæntum atriðum, s.s. veikindum eða öðrum þáttum sem verða til þess að vaktir breytast.

FÍA minnir jafnframt á að það eru fleiri aðilar við samningaborðið en þeir einir og vísa ábyrgð á stöðunni til viðsemjenda sem ekki vilja ljá máls á þeim einföldu atriðum sem óskað er eftir að verði lagfærð sem öll eru hluti af títtnefndu starfsöryggismáli. FÍA gerir sér grein fyrir því að sveiflur eru í ferðaþjónustunni hérlendis sem og í öðrum löndum. Staðreyndin er sú að allflest erlend flugfélög taka ekki svona á starfsmannamálum sínum, heldur er öllum haldið í vinnu yfir þann tíma sem minna er að gera, svo fremi sem ljóst þyki að eingöngu sé um árstíðasveiflu að ræða, hvers vegna þarf Icelandair, fyrirtæki sem hefur verið að skila methagnaði, að láta starfsfólk taka á sig þessa sveiflu, er sjálfgefið að starfsmenn séu launalausir vetur eftir vetur til þess eins að hluthafar geti fengið afrakstur sumarvinnu þeirra í vasann?

Mikið er talað um að flugmenn séu hálaunamenn en alltaf gleymist í þeirri umræðu að flugnám kostar í dag a.m.k. 12 milljónir og er ekki lánshæft nema að litlum hluta, menn horfa svo til þess að fá eingöngu vinnu í 3-6 mánuði á ári fyrstu 6-8 árin, það er reikningsdæmi sem illa gengur upp. Varðandi laun þessara manna sem við þetta búa þá eru grunnlaun þeirra á milli 4 og 500 þúsund að viðbættu vaktaálagi, það þýðir árslaun upp á um 1,5 - 3 milljónir auk vaktaálags á ári miðað við það starf sem þetta ágæta fyrirtæki er að bjóða þeim uppá.

Það ítrekast hér að Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur gengið að þeim launahækkunum sem Samtök atvinnulífsins bjóða uppá og bundnar voru vonir til þess að komið yrði til móts við þennan hóp í einhverjum skrefum varðandi að lagfæra þetta óviðunandi ástand sem nú varir varðandi störf þessa hóps sem ekki getur tryggt sér og fjölskyldum sínum viðunandi lífsskilyrði miðað við þann kostnað sem til féll við að koma sér í þetta starf hjá okkar ágæta fyrirtæki.

FÍA skorar á SA og Icelandair að opna augun fyrir raunveruleikanum og stíga hænuskref í átt til þessa hóps sem ætlar með stolti að vinna hjá fyrirtækinu, eflaust flestir til starfsæviloka ef þeim er gert það klefit með ofangreindum lagfæringum. Jafnframt skorar félagið á Samtök ferðaþjónustunnar að líta í eigin barm og hvetja aðildarfélög sín að búa starfsfólki kjör sem hægt er að búa við allt árið!

Kjarasamningur við Icelandair felldur

Kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. lauk mánudaginn 11. júlí kl 14:00.

222 félagsmenn greiddu atkvæði og voru 109 sem samþykktu samninginn en 112 sem höfnuðu honum, einn sat hjá. Kjarasamningurinn telst því felldur.

Nýr kjarasamningur við Flugfélag Íslands hf.

Skrifað var undir nýjan kjarasamning við Flugfélag Íslands hf. þann 7. júlí s.l.

Samningurinn hefur nú verið kynntur fyrir flugmönnum félagsins og hófst atkvæðagreiðsla á miðnætti þann 12. júlí og lýkur viku síðar. Atkvæði munu þá liggja fyrir þar sem um rafræna kosningu er að ræða.

Kjaraviðræður við Icelandair árangurslausar

Allsherjaratkvæðagreiðsla um verkfall

Föstudaginn 10. júní 2011 var samningafundi flugmanna Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. hjá Ríkissáttasemjara slitið kl. 12:20 eftir árangurslausar viðræður. Hafin er allsherjaratkvæðagreiðsla um tillögu að verkfallsboðun í formi yfirvinnubanns flugmanna Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. Tillagan hljóðar upp á yfirvinnubann sem hæfist þann 24. júní 2011. Kosningunni lýkur kl. 13:00 þann 17. júní 2011 og verða atkvæði þá þegar talin. Allir flugmenn Icelandair sem hafa atkvæðisrétt eiga nú að hafa fengið kosningakóða sendann.

Uppsögn á 59 flugmönnum og stöðu 37 flugstjóra

Nú hefur 59 flugmönnum verið sagt upp störfum frá Icelandair frá og með 1. júlí n.k. og tekur þá gildi 3ja mánaða uppsagnarfrestur þannig að uppsagnirnar taka gildi þann 30. september n.k. Jafnframt var 37 flugstjórum sagt upp stöðu sinni og færast þeir í flugmannsstöðu. Þetta eru um 20% af heildarfjölda flugmanna Icelandair sem missa vinnu sína.

Kjaradeilu FÍA við Icelandair Group hf / Icelandair ehf. vísað til Ríkissáttasemjara

Kjaradeilu FÍA við Icelandair var vísað til Ríkissáttasemjara 31. maí 2011. Samningar hafa verið lausir síðan 31. janúar s.l. og lítið sem ekkert þokast í viðræðum milli aðila. Sáttasemjari hefur móttekið vísunina og mun boða til fundar á næstu dögum.

Skorum á EU að setja öryggi farþega í fyrsta sæti!

Fréttatilkynning frá ECA, European Cockpit Association (Evrópusamband atvinnuflumannafélaga):

- Flugmenn krefjast öruggra, vísindalegra hvíldarreglna

Skrifað í Luxemburg þann 15. júní 2011.

Flugmenn hvaðanæva að úr Evrópu koma saman á morgun 16. júní fyrir utan samgönguráðuneyti Evrópusambandsins í Luxemburg til að krefja samgönguráðherra Evrópu um að setja öryggi farþega í fyrsta sæti við setningu nýrra hvíldartímareglna sem fyrirhugaðar eru fyrir alla flugmenn í Evrópu. Þegar þreyta flugmanna er hugsanlegur orsakavaldur í 15-20% allra alvarlegra flugslysa geta ráðherrarnir ekki horft undan því að ný drög að reglugerðum um málefni fara á engan hátt eftir þeim rannsóknum og staðreyndum sem liggja fyrir eftir áratuga reynslu.

Ef þau drög sem fyrir liggja breytast ekki verulega – í takt við vísindalegar staðreyndir – munu hvíldartímareglurnar draga verulega úr því flugöryggi sem Evrópa státar af í dag, á kostnað almennra ferðamanna.

Með mótmælastöðunni fyrir framan ráðuneytið munu atvinnuflugmennirnir láta í ljósi áhyggjur sínar yfir öryggi í tengslum við þau drög að hvíldartímareglugerð sem lögð voru fram í desember 2010 og voru gerð án tillits til niðurstöðu vísindamanna um málefnið, þrátt fyrir lagalega skyldu um að taka tillit til þeirra.

Með því að dreifa þúsundum bæklinga í miðborg Luxemborgar og halda blaðamannafund vilja flugmenn kalla alla samgönguráðherra Evrópusambandsins til ábyrgðar og vekja athygli á eftirfarandi:.

? Vaknið og gerið ykkur grein fyrir þeirri hættu sem flugmannaþreyta er fyrir ferðamenn

? Styðjið ESB reglugerð byggða á vísindalegum niðurstöðum til að minnka þessa áhættu

? Sjáið til þess að þau drög sem nú eru á boðinu breytist í takt við niðurstöður vísindamanna.

„Langar vaktir og stuttur svefn flugmanna getur verið dauðans alvara, ef ekki er sett tilhlýðileg reglugerð byggð á vísindalegum grunni til að stuðla að sem mestu öryggi." segur forseti ECA, Evrópska flugmannasambandsins, Nico Voorbach. „Þeir fimmtíu sem týndu lífi sínu fyrir tveimur árum í flugslysinu hjá Colgan Air (USA) eru sorgleg áminning til Evrópuráðherra um að við eigum ekki að bíða eftir dauðaslysi til að átta okkur á þörfinni á reglugerð byggðri á vísindaniðurstöðum sem þó liggja fyrir hjá ráðuneytinu. Eftir þetta slys brugðust bandarísk yfirvöld hratt við og munu kynna nýjar reglur í ágúst á þessu ári, sem munu byggja á slíkum niðurstöðum."

„Hér í Evrópu virðast stofnanir ekki hafa vaknað upp til að bregðast við þessum þreytuþætti í þágu farþega" bætir Philip von Schöppenthau, framkvæmdastjóri ECA, við. „Fjöldi sannana frá vísindamönnum liggja fyrir, þar á meðal rannsókn unnin á vegum EASA (flugöryggisstofnun Evrópu) sjálfrar. En sú reglugerð sem EASA leggur fram er öllu fremur hönnuð til að skera niður kostnað flugfélaganna í stað þess að huga að öryggi farþega. Við erum sammála því að Evrópa þarf að vera samkeppnishæf í flugiðnaðinum, en ættum ekki undir neinum kringumstæðum að láta hagnaðarsjónarmið ráða ferðinni og öryggissjónarmiðin víkja, það eru grunnréttindi farþega eða geta treyst því að flug sé öruggur ferðamáti."

ECA samanstendur af 38.650 flugmönnum og hafnar núverandi drögum að nýrri hvíldartímareglugerð flugmanna og krefur ráðherra ESB til að sjá til þess að EASA breyti sínum drögum í takt við vísindalegar niðurstöður um þreytu.

Nánari upplýsingar:

http://www.eurocockpit.be

FÍA tekur þátt í IFALPA ráðstefnu í Tælandi

Ársfundur IFALPA, International Federation of Airline Pilots Associations (Alþjóðasamtaka flugmannafélaga) hefst fimmtudaginn 7. apríl og stendur í 5 daga. Að þessu sinni er ráðstefnan haldin í Chiang Mai, sem er stærsta borgin í norðurhluta Tælands. Ráðstefnan er degi styttri en síðustu ár og dagskráin þétt. Á fyrsta degi koma saman fulltrúar frá öllum stærstu flugmannafélögum heimsins, þ.e. flugmenn sem starfa fyrir sambönd flugfélaga eins og Star Alliance, Oneworld og Skyteam. Þar ræða þeir ásamt öðrum ráðstefnugestum um þróun og horfur í pallborði ásamt sérfróðum gestum sem miðla af sinni þekkingu og reynslu. Meðal umræðuefna eru svokölluð “trans national airlines”, en slík starfsemi þekkist vel á Íslandi og víðar um heim.

Auk ársfundar alþjóðasamtakanna, haldur hver heimshluti sinn fund og ræðir þar sín sérmál. Þannig sitja FÍA fulltrúar ráðstefnu ECA á laugardag, þar sem m.a. verður fjallað um nýja reglugerð EASA um flug-, vakt-, og hvíldartíma sem nú er í bígerð, flugslysarannsóknir, öryggismál og framtíðarhlutverk ECA.

FÍA sendir tvo fulltrúa á ráðstefnuna í Tælandi að þessu sinni, formann FÍA ásamt IFALPA/ECA fulltrúa. Stéttarfélagið tekur þannig áfram virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi, enda er slíkt nauðsynlegt í fagi sem þekkir engin landamæri.

Innskráning FÍA

Ef vandræði eru með innskráningu eða aðgangsheimildir hafðu samband við webmaster@fia.is