DAUÐþreyttir flugmenn í Evrópu

Skrifað undir nýjan kjarasamning fyrir hönd flugmanna Landhelgisgæslunnar

Skrifað hefur verið undir nýjan kjarasamning fyrir hönd flugmanna Landhelgisgæslunnar. Samningurinn hefur verið kynntur fyrir hópnum og rafræn kosning mun hefjast og standa í sjö daga, reiknað er með að niðurstaða liggi fyrir að morgni miðvikudagsins 26. október. Samningurinn er á sömu nótum og fyrri samningar FÍA síðustu mánuði og gildir til ársbyrjunar 2014.

Nýr kjarasamningur við flugfélagið Atlanta samþykktur

Þann 18. ágúst s.l. lauk kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við flugfélagið Atlanta. Samningurinn var samþykktur með 85% atkvæða. Nýji samningurinn gildir til 31. janúar 2014.

Nýr kjarasamningur Flugfélags Íslands samþykktur

Þann 16. ágúst s.l. lauk kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Flugfélag Íslands. Samningurinn var samþykktur með 63% atkvæða. Þetta var önnur umferð þar sem fyrri samningur var felldur. Nýji samningurinn gildir til 31. janúar 2014.

Kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair lokið

Miðvikudaginn 27. júlí lauk kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. og var samningurinn samþykktur með 183 atkvæðum á móti 41. Átta sátu hjá. Á kjörskrá voru 281 og er kjörsókn því 82%.

Samningurinn gildir til þriggja ára með svipuðum endurskoðunarákvæðum og í samningum ASÍ.

Yfirlýsing frá FÍA

Stjórn og samninganefnd FÍA lýsa furðu sinni yfir yfirlýsingum Samtaka ferðaþjónustunnar og minna jafnframt á að flugmenn eru ekki að fara í verkfall, heldur yfirvinnubann, sem þýðir að menn mæta til vinnu bæði á uppsettar vaktir sem og bakvaktir. Þau tilfelli sem flugmenn vinna ekki eru ef reynt er að kalla þá af frívöktum. Ef slíkt kemur upp í einhverjum mæli er það vísbending um að fyrirtækið sé ekki nægilega vel mannað en samkvæmt þeim samningi sem nú er unnið eftir, er reiknað með að fyrirtækið skuli manna sig rétt til að manna allar vaktir og 10% betur til að standa straum af óvæntum atriðum, s.s. veikindum eða öðrum þáttum sem verða til þess að vaktir breytast.

FÍA minnir jafnframt á að það eru fleiri aðilar við samningaborðið en þeir einir og vísa ábyrgð á stöðunni til viðsemjenda sem ekki vilja ljá máls á þeim einföldu atriðum sem óskað er eftir að verði lagfærð sem öll eru hluti af títtnefndu starfsöryggismáli. FÍA gerir sér grein fyrir því að sveiflur eru í ferðaþjónustunni hérlendis sem og í öðrum löndum. Staðreyndin er sú að allflest erlend flugfélög taka ekki svona á starfsmannamálum sínum, heldur er öllum haldið í vinnu yfir þann tíma sem minna er að gera, svo fremi sem ljóst þyki að eingöngu sé um árstíðasveiflu að ræða, hvers vegna þarf Icelandair, fyrirtæki sem hefur verið að skila methagnaði, að láta starfsfólk taka á sig þessa sveiflu, er sjálfgefið að starfsmenn séu launalausir vetur eftir vetur til þess eins að hluthafar geti fengið afrakstur sumarvinnu þeirra í vasann?

Mikið er talað um að flugmenn séu hálaunamenn en alltaf gleymist í þeirri umræðu að flugnám kostar í dag a.m.k. 12 milljónir og er ekki lánshæft nema að litlum hluta, menn horfa svo til þess að fá eingöngu vinnu í 3-6 mánuði á ári fyrstu 6-8 árin, það er reikningsdæmi sem illa gengur upp. Varðandi laun þessara manna sem við þetta búa þá eru grunnlaun þeirra á milli 4 og 500 þúsund að viðbættu vaktaálagi, það þýðir árslaun upp á um 1,5 - 3 milljónir auk vaktaálags á ári miðað við það starf sem þetta ágæta fyrirtæki er að bjóða þeim uppá.

Það ítrekast hér að Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur gengið að þeim launahækkunum sem Samtök atvinnulífsins bjóða uppá og bundnar voru vonir til þess að komið yrði til móts við þennan hóp í einhverjum skrefum varðandi að lagfæra þetta óviðunandi ástand sem nú varir varðandi störf þessa hóps sem ekki getur tryggt sér og fjölskyldum sínum viðunandi lífsskilyrði miðað við þann kostnað sem til féll við að koma sér í þetta starf hjá okkar ágæta fyrirtæki.

FÍA skorar á SA og Icelandair að opna augun fyrir raunveruleikanum og stíga hænuskref í átt til þessa hóps sem ætlar með stolti að vinna hjá fyrirtækinu, eflaust flestir til starfsæviloka ef þeim er gert það klefit með ofangreindum lagfæringum. Jafnframt skorar félagið á Samtök ferðaþjónustunnar að líta í eigin barm og hvetja aðildarfélög sín að búa starfsfólki kjör sem hægt er að búa við allt árið!

Kjarasamningur við Flugfélag Íslands felldur

P>Kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. lauk þriðjudaginn 19. júlí kl 00:00.

48 félagsmenn greiddu atkvæði og voru 17 sem samþykktu samninginn en 28 sem höfnuðu honum, þrír sátu hjá. Kjarasamningurinn telst því felldur.

Kjarasamningur við Icelandair felldur

Kosningu um nýjan kjarasamning FÍA við Icelandair Group hf. / Icelandair ehf. lauk mánudaginn 11. júlí kl 14:00.

222 félagsmenn greiddu atkvæði og voru 109 sem samþykktu samninginn en 112 sem höfnuðu honum, einn sat hjá. Kjarasamningurinn telst því felldur.

Skrifað undir nýjan kjarasamning við Icelandair Group hf / Icelandair ehf.

19. júlí 2011 var skrifað undir nýjan kjarasamning við Icelandair eftir að sá sem skrifað var undir þremur vikum áður var felldur í allsherjarkosningu félagsmanna. Sá nýji var svo kynntur miðvikudaginn 20. júlí og hófst kosning þá um morguninn sem lýkur þann 27. júlí kl. 10:00.

Nýr kjarasamningur við Flugfélag Íslands hf.

Skrifað var undir nýjan kjarasamning við Flugfélag Íslands hf. þann 7. júlí s.l.

Samningurinn hefur nú verið kynntur fyrir flugmönnum félagsins og hófst atkvæðagreiðsla á miðnætti þann 12. júlí og lýkur viku síðar. Atkvæði munu þá liggja fyrir þar sem um rafræna kosningu er að ræða.

Innskráning FÍA

Ef vandræði eru með innskráningu eða aðgangsheimildir hafðu samband við webmaster@fia.is